Handelsbetingelser | Waffle Barons / Vaffelbaronerne - Vafler & Pandekager

Vaffelbaronernes handelsbetingelser (opdateret d. 7 februar 2022)

 

Generelle oplysninger

 • Juridisk navn: Vaffelbaronerne
 • Organisationsform: ApS
 • CVR-nr.: 39670038
 • Adresse: Hedemølle Erhvervsvej 25, 8850 Bjerringbro, Danmark.
 • Mailadresse: mail@vaffelbaronerne.dk
 • Telefonnummer: (+45) 71 74 90 05

 

Betingelser

Nærværende almindelige betingelser (herefter nævnt Betingelserne) fastsætter de nærmere vilkår for Vaffelbaronernes levering af varer til en ikke-forbruger / forretningsdrivende (herefter benævnt køber) som beskrevet i den mellem køber og Vaffelbaronernes indgåede aftale (herefter benævnt ”Aftale”).

I det omfang andet ikke er skriftligt aftalt, er nedenfor angivne almindelige betingelser gældende og går forud for købers eventuelle almindelige betingelser.

Hvis du som privat forbruger foretager køb via denne webshop, vil købet falde ind under den danske købelov.

 

Ydelsernes omfang

Vaffelbaronernes ydelse består i levering af varer, hvis nærmere udformning, omfang og leveringstidspunkt er beskrevet i ordrebekræftelse.

 

Aftaleindgåelse

Endelig Aftale om køb anses først indgået, når Vaffelbaronerne har fremsendt en ordrebekræftelse herpå til køber. Vaffelbaronerne fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og oplysninger i materiale udformet af tredjemand. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelser, brugervejledning, indhold på andre websites osv.

 

Annullering og ændring af ordrer

Køber har efter afgivelse af ordre ikke ret til ændring heri eller annullering heraf. Såfremt Vaffelbaronerne på trods af ovenstående særskilt godkender en annullering eller ændring, er køber pligtig til at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning, som følge af udskudt leveringstidspunkt. Ved hel eller delvis annullering er køber videre pligtig til at erstatte Vaffelbaronernes mistede fortjeneste.

 

Priser og fakturering

Den aftalte pris for de bestilte varer fremgår af Vaffelbaronernes ordrebekræftelse. Vaffelbaronerne er berettiget til at fakturere køber for betaling for varer, efterhånden som levering sker, ligesom beløbet først hæves på kort eller MobilePay, når levering sker.  

 

Hvis der er tale om en vare specialindkøbt til kunden, kan det dog i nogle tilfælde kræve forudbetaling. Dette vil blive oplyst inden indgåelse af eventuel aftale.

 

Betaling

De af Vaffelbaronernes fremsendte fakturaer forfalder til betaling 1 dag inden leveringsdato. Varer udgår ikke fra Vaffelbaronernes lager, medmindre der er registreret betaling for varen. Ved forsinket betaling er Vaffelbaronerne berettiget til at opkræve morarenter på 2% pr. påbegyndt måned af det samlede udestående fra forfaldsdagen. Forsinket betaling af en faktura anses altid som væsentlig misligholdelse af Aftalen.

Såfremt der leveres løbende, og der foreligger forsinket betaling fra købers side af en fremsendt faktura, er Vaffelbaronerne berettiget til at tilbageholde evt. fremtidige leverancer til køber eller suspendere yderligere arbejde og / eller i denne forbindelse kræve senere leveringstidspunkter udsat med en periode svarende til købers forsinkelse med betalingen.  

Vaffelbaronerne forbeholder sig ejendomsretten til varer, indtil den fulde købesum er lagt.

Betaling kan ske mellem VISA, Dankort, Mastercard, MobilePay og Faktura.

Såfremt fakturakøb vælges, vil Vaffelbaronerne først afsende varen, når køber er kreditgodkendt. Fakturakøb er ikke en mulighed ved første bestilling.

Vaffelbaronerne opkræver ikke gebyrer.

Betaling via bankoverførsel kan ske til vores konto hos Spar Nord.

Reg. Nr. 9244

Konto Nr. 2440098153

Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

 

Fragt

Leveringsformer:

 • GLS (til døren)
 • GLS (Pakkeshop)
 • Fragtmand (til døren)
 • Vaffelexpressen (levering på Sjælland)
 • Vaffelbilen (levering i Nordjylland)
 • Kolding Snacks (levering i Syddanmark)

 

Fragtpriser afhænger af ordretotal. Der vil ved køb over 1000 kr. ekskl. moms ikke blive opkrævet fragt. Såfremt en fragtpris er gældende vil denne vises ved bestilling. Generelle fragtpriser er som følger:

1-9 kg.; 40 kr. ekskl. moms, 10-19 kg.; 60 kr. ekskl. moms, +20 kg sendes på palle med fragtmand ud fra følgende priser: kvartpalle: 200 kr. ekskl. moms, halvpalle: 250 kr. ekskl. moms, helpalle: 350 kr. ekskl. moms.

Ovenstående er gældende levering i Danmark. Udland og ikke-brofasteøer kan efter aftale sendes, og her vil der indhentes fragtpris manuelt. Hvis dette ønskes sendes mail til: mail@vaffelbaronerne.dk med ønskede produkter og mængder.  

Såfremt køber selv ønsker at forestå fragt, kan dette også arrangeres mod aftale.

Leveringstid: Lagerførte varer leveres indenfor 1-3 dage. Hvis varen ikke er lagerført, vil leveringsinformation fremsendes efterfølgende. Såfremt varen ikke kan leveres indenfor 1-3 dage, vil Vaffelbaronerne kontakte køber, og aftale videre forløb eller annullere ordren såfremt dette ønskes af køber.

 

Garanti

Vaffelbaronernes udstyr/maskiner er omfattet af 1 års garanti, hvis ikke andet er angivet. Garantien omfatter udelukkende reparation af vaffeljern eller pandekagemaskiner. Såfremt der er tale om brugt udstyr, sælges dette kun med garanti, såfremt det fremgår på varen/ordrebekræftelsen.

Reklamationer håndteres af Vaffelbaronerne på Hedemølle Erhvervsvej 25, 8850 Bjerringbro. Såfremt køber har en reklamation, skal denne straks meldes til Vaffelbaronerne, og herefter fremsendes et online retur-label til at sende varen retur.  

 

OBS. Garanti/Reklamation dækker ikke almindeligt slid/slitage. Ved bagning af vafler og pandekager, vil overflader og belægninger på plader blive slidte, og det skal forventes at disse skal udskiftes løbende ved brug.  

 

Produktansvar

Vaffelbaronerne er ikke ansvarlig for personskade, medmindre det bevises af køber, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Vaffelbaronerne. Vaffelbaronerne er aldrig ansvarlig for skade som følge af driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Vaffelbaronerne kan ikke stilles til ansvar for skade på fast ejendom og løsøre.

 

Returnering af varer

Varer kan kun returneres efter forudgående aftale med Vaffelbaronerne og skal være emballeret i originalemballage og kurante samt være et produkt som Vaffelbaronerne lagerfører. Der pålægges et returgebyr ved returneringen på 75 kr., samt den af os udlagte fragt ved transport.

Specialindkøbte varer på ønske fra køber, samt brugte varer tages ikke retur.

 

Mangler

Vaffelbaronerne er forpligtet til at afhjælpe mangler som følge af fejl i fremstilling ved efter eget valg at udføre reparation eller levere anden vare. Vaffelbaronernes ansvar omfatter ikke mangler, som skyldes manglende vedligeholdelse, forkert montering foretaget af køber, fejlagtig reparation udført af køber eller ændringer foretaget uden Vaffelbaronernes samtykke. Vaffelbaronernes ansvar omfatter ikke normal slitage og forringelser. Vaffelbaronerne er kun forpligtet til at afhjælpe mangler for de varer som køber har dokumentation for samt kan dokumentere, at det leverede er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt efter Vaffelbaronernes forskrifter. Vaffelbaronerne er kun ansvarlig for at afhjælpe mangler opstået inden for 1 år fra fakturadato.  

 

Reklamation

Køber er forpligtet til straks efter modtagelsen at foretage kontrol af leverancen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Vaffelbaronerne skal have eventuelle reklamationer i hænde senest 7 dage efter leverancens modtagelse. Ved fragtskader skal køber straks ved modtagelsen reklamere over for fragtfører. Retten til at gøre mangler gældende bortfalder, såfremt der ikke reklameres rettidigt. Ved købers reklamation over mangler er denne forpligtet til at dække eventuelle omkostninger hos Vaffelbaronerne, såfremt reklamationen er ubegrundet eller Vaffelbaronerne ikke kan stilles til ansvar over for manglerne. Ved reklamation er køber stadig forpligtet til at overholde betalingsbetingelserne.

 

 

 

 

TELEFON:

71 74 90 05

EMAIL:

mail@vaffelbaronerne.dk

CVR:

39670038

Følg os

Fødevare Smileys

Vaffelbaronernes Kontor & Lager

Vaffelbaronernes Vogne

Vaffelbaronernes Konceptbutik